Giao Dịch Nhà Đất Cấp Cho Hộ Gia Đình – Những Điểm Cần Lưu Ý

Giao Dịch Nhà Đất Cấp Cho Hộ Gia Đình. Dưới đây là một số thông tin của blog.BDSLAMDONG.vn đưa ra về những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyền sửu dụng đất cấp cho hộ gia đình. Hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị trong việc mua bán bất động sản.

Theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; giao dịch nhà đất cấp cho hộ gia đình; phải được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản. Quy định này được cụ thể hóa tại một số văn bản pháp luật sau:

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013

“ Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

 “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên”.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

 “Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật”.

Từ đó, căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật Hộ tịch 2014; Luật Cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 để xác định chủ thể ký kết hợp đồng.

Căn cứ Điều 209,210,212, 218 Bộ Luật Dân sự 2015; thực hiện các thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng; từ chối nhận chuyển nhượng phần quyền sử dụng chung, định đoạt quyền sử dụng đất của Hộ gia đình.

Để tránh rủi ro; khi thực hiện các giao dịch nhà đất đất cấp cho hộ gia đình; cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thì người có tên trên Giấy chứng nhận. Hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. Về dân sự thực hiện ký hợp đồng và chỉ được thực hiện ký hợp đồng khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản. Và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: NHADATDALAT.INFO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *