Cập Nhật Bảng Giá Đất Đạ Hoai Giai Đoạn 2020- 2024

Rate this post

Bảng giá đất Đạ Hoai giai đoạn 2020-2024 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố thông qua Quyết định Số 02/2020/ QĐ-UBND  vừa qua. 

Vị trí Địa lý

Huyện Đạ Hoai nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng,  cách thành phố Đà Lạt 155 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 145 km về phía Tây Nam,  có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm
  • Phía tây giáp huyện Đạ Tẻ và huyện Tân Phú
  • Phía nam giáp  tỉnh Bình Thuận
  • Phía bắc giáp huyện Bảo Lâm và Đạ Tẻh.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường Cao Tốc Giầu Dây – Đà Lạt đang được xây dựng đi qua.

UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định thay đổi Bảng giá đất Đạ Hoai

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm; giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn; xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
  • Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra; thu thập thông tin về thửa đất; giá đất thị trường; thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất; cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
  • Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Chúng ta cùng theo dõi số liệu và đơn giá cụ thể trong bảng sau:

Bảng Giá Đất Đạ Hoai

Đăng Tin Mua Bán Nhà Đất Đạ Hoai Miễn Phí Tại: https://bdslamdong.vn/forums/nha-dat-da-hoai.51/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.