Cập Nhật Bảng Giá Đất Cát Tiên Giai Đoạn 2020- 2024

Rate this post

UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Bảng giá đất Cát Tiên. Cát Tiên là huyện cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng; giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông. 

Huyện Cát Tiên nằm trên thung lũng Đạ Hoai và có độ cao trung bình là 400m. Cát Tiên là một vùng tiếp giáp giữa Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ; được bao bọc bởi sông Đồng Nai từ 3 phía: Tây, Nam, Bắc. Cát Tiên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nền nhiệt và bức xạ mặt trời cao đều quanh năm, không có những thay đổi cực đoan về khí hậu. Huyện Cát Tiên có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn:Cát Tiên, Phước Cát và 7 xã trực thuộc. Cát Tiên có rừng Quốc Gia, rừng phòng hộ; Cùng theo dõi và cập nhật bảng giá đất huyện Cát Tiên ở dưới đây.

1. Quy định về Giá đất ở huyện Cát Tiên

   Bảng giá đất ở, đất nông nghiệp tại huyện Cát Tiên hiện nay được ban hành kèm theo các quyết định dưới đây:

  • Quyết định của UBND tỉnh, thành phố về Bảng giá đất;
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung về Bảng giá đất;
  • Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của UBND cấp huyện;

   2. Mục đích của việc tra cứu Bảng giá đất ở huyện Cát Tiên

   Việc tra cứu bảng giá đất ở, đất nông nghiệp tại huyện Cát Tiên thường thường để phục vụ cho một trong các mục đích sau đây:

  • Tra cứu giá đất ở tại huyện Cát Tiên để phục vụ cho việc tính tiền thuế, phí, lệ phí khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Tra cứu giá đất ở tại huyện Cát Tiên để kiểm tra xem đơn giá bồi thường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi đất có đúng hay không.
  • Tra cứu giá đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất khác tại huyện Cát Tiên; để tính toán nghĩa vụ tài chính về đất như thuế đất, tiền sử dụng đất; tiền thuê đất khi được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,…

3.Ý nghĩa của bảng giá Đất Cát Tiên

  • Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất Cát Tiên được xây dựng định kỳ 05 năm một lần; và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.
  • Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động; thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất sao cho phù hợp.
  • Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét. Trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định

Cùng theo dõi số liệu cụ thể qua link sau đây:

Bảng Giá Đất

Đăng Tin mua Bán Nhà Đất Cát Tiên Miễn Phí Tại: https://bdslamdong.vn/forums/nha-dat-cat-tien.5/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.